Joods-Christelijke Dialoog

Matteüs 25: 14-30 - Martijn Stoutjesdijk

Zondag 12 november 2017

De parabel van Dagobert Duck 

Door Martijn Stoutjesdijk

Op de website parabelproject.nl schreef Martijn Stoutjesdijk een blog over de gelijkenis van de ponden. Met zijn toestemming verwijzing wij naar die bijdrage.