Joods-Christelijke Dialoog

YouTube kanaal van Dodo van Uden

Dodo van Uden

Nieuw YouTube kanaal met videolessen 
Docent Judaïca Dodo van Uden (foto), gespecialiseerd in Oude Testament en rabbijns Jodendom, is samen met dr. Birke Rapp een YouTube kanaal begonnen waarop tot nu toe zeven videolessen zijn gepubliceerd. Beginnend met een les over de schepping van de vrouw volgen video’s over o.a. Noach en over het offer van Kaïn en Abel. Type in het zoekvak van YouTube “Dodo van Uden” en klik op haar naam. Welkom!