Joods-Christelijke Dialoog

40 jaar dialoog over de grens

Boek NB Limburg

Ontmoetingen, lessen en perspectieven 
Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht? Dat is de vraag die de Provinciale Commissie Kerk en Israël (PKN) in Noord-Brabant en Limburg en hun Antwerpse vrienden uit de Contactgroep zich stellen nu zij voor de veertigste keer hun jaarlijkse conferentie wilden organiseren. Zij legden die vraag voor aan een veertiental gesprekspartners. Het resultaat is een veelkleurige bundel ervaringen. Uitgave: Eburon Utrecht. De conferentie is overigens vanwege de coronacrises tot nader order uitgesteld.