Joods-Christelijke Dialoog

Zondag 18 november 2018
Zondag 14 november 2021


De arme weduwe

Reinier Gosker schreef een toelichting op de lezing van het evangelie voor deze zondag.