Welkom

Het internetproject ‘De Uitdaging’ wil lessen leren uit de dialoog van christenen en joden. Wat hebben christenen geleerd over de joden Jezus en Paulus? En wat betekent dat voor ons christelijk geloof?
Tien stellingen met uitgebreide toelichting vormen de kern van dit project. Elke stelling wordt samengevat en aangevuld met links die doorverwijzen naar meer informatie.
De vier onderdelen van het project eindigen elk met voorstellen voor een geloofsgesprek waarin een video is opgenomen. Door de dialoog met joden worden christenen nieuw tot geloven uitgedaagd.


Deel 1

 

 

Deel 2

 

 

Deel 3

 

 

Deel 4

 


Lessen voor christenen

Tien stellingen

Over Jezus

Over ons

uit de dialoog met joden

Vier geloofsgesprekken

Over Paulus

Om samen te bespreken